Works

ACTUS 50TH ANNIVERSARY

###

 

Year of Creation2019

Art DirectorYoshinari Hisazumi
DesignerTomonori Maekawa,Junichi Takahashi,Mayu Sakurai,Kayano Fujimori