Works

ACTUS TEMPO

#

Year of Creation2018

Art DirectorYoshinari Hisazumi
DesignerTomonori Maekawa, Junichi Takahashi, Mayu Sakurai
PhotographerOsamu Yokonami