Works

LEON THE GALA 2017

##

Year of Creation2017

ClientSHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD.
Art DirectorYoshinari Hisazumi
DesignerMegumi Mitsuda, Eri Nakadaira