Works

LEON

#

   

Year of Creation2001-

ClientSHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD.
Art DirectorYoshinari Hisazumi, Satoru Harada
DesignerMegumi Mitsuda,Satoru Harada