Works

LEON

#

Year of Creation2018

ClientSHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD.
Art DirectorYoshinari Hisazumi, Satoru Harada
DesignerMegumi Mitsuda