Works

SEVEN CAFE

##

Year of Creation2019

Creative DirectorToshiyuki Shimamura
Art DirectorYoshinari Hisazumi, Tomonori Maekawa, Satoru Harada
DesignerJunichi Takahashi, Hiromasa Kako