Works

SEVEN CAFE

###

 

Year of Creation2018

Creative DirectorToshiyuki Shimamura , Shinji Mochida
Art DirectorYoshinari Hisazumi , Tomonori Maekawa
PhotographerHiro Kimura
Copy WriterMasaki Yoshimizu
Film DirectorJun Hrara
DesignerJunichi Takahashi, Megumi Mitsuda, Hiromasa Kako
IllustrationYoshifumi Takeda