Works

SEVEN CAFE

###

 

Year of Creation2018

Creative DirectorToshiyuki Shimamura
Art DirectorYoshinari Hisazumi, Tomonori Maekawa
PhotographerHiro Kimura
DesignerJunichi Takahashi, Megumi Mitsuda, Hiromasa Kako