LEON「Quattro formaggi -四人の殺し屋-」のイメージ
Works

LEON「Quattro formaggi -四人の殺し屋-」

SHUFU TO SEIKATSU SHA CO.,LTD.
Staff

Director _ YOSHINARI HISAZUMI / HIROMASA KAKO
Designer _ KOSUKE YANASE
Editor _ MIHO ORITO

Credit

Model _ zaqi
Photographer _ TAKASHI NOGUCHI
Stylist _ SHUICHIRO HISASHI