ACTUS KID’S FURNITURE 2024のイメージ
Works

ACTUS KID’S FURNITURE 2024

ACTUS CO.,LTD. / 2023
Staff

Creative Director _ YOSHINARI HISAZUMI
Art Director _ JUNICHI TAKAHASHI
Designer _ MAYU SAKURAI / TAKAKI MATSUDA

Credit

Photographer _ SHINSAKU KATO
Copy Writer _ YUKO ITO(ACTUS)
Prop Stylist _ FUMIKO SAKUHARA