Works

NANO UNIVERSE

nano・universe CO.,LTD. / 2019
Staff

Art Director _ TOMONORI MAEKAWA

Credit

Photographer _ KAZUKI NAGAYAMA(S-14) / TAKEHIRO UOCHI(TENT)
Stylist _ AYA KANAKO
Hair Make _ MIKAKO KIKUCHI(Tron)
Editor _ TAEKO HIGASHIHARA