THE ROASTのイメージ
Works

THE ROAST

Panasonic Corporation
Staff

Creative Director _ TOSHIYUKI SHIMAMURA
Art Director _ YOSHINARI HISAZUMI
Designer _ MAYU SAKURAI

Credit

Photographer _ KOSEI ISHIGURO(go relax E more)
Copywriter _ MAKOTO MIYAZAKI / AKIO MITOMI / TOSHIYA MURAOKA
Illustrator _ JURIKO KOSAKA / HITOSHI KUROKI
Propstylist _ MICHIYO OBOSHI