Works

NAKAMARUKUN NO TANOSHII JIKAN

#

Year of Creation2017

ClientMCO
Art DirectorYoshinari Hisazumi, Tomonori Maekawa
DesignerMayu Sakurai
Photographer Takashi Murata(go relax E more)