Works

NAKAMARUKUN NO TANOSHII JIKAN

MCO
Staff

Art Director _ YOSHINARI HISAZUMI / TOMONORI MAEKAWA
Designer _ MAYU SAKURAI

Cresit

Photographer _ TAKASHI MURATA(go relax E more)